/ckfinder/userfiles/images/Led120%2060w.png

Hình fsf : Đèn LED T8 1.2m 23.6W (560 Led)

Đèn LED T8 1.2m 23.6W (560 Led)

Giá:

Nhà sản xuất: Khác

Mô tả: Đèn LED trồng cây Tube T8 dài 120cm 23.6W(công suất thực) tiết kiệm điện.
Tích hợp ma trận 560 Led hiệu suất cao.

Trạng thái:

Thêm vào giỏTHÔNG TIN SẢN PHẨM


Đèn LED trồng cây Tube T8 dài 120cm 23.6W(công suất thực) tiết kiệm điện.
Tích hợp ma trận 560 Led hiệu suất cao.